Bilag til afregning

For at få udbetalt den støtte man har fået tildelt, skal man indsende en afregning til Greenland Business.

Det foregår på 'mine ansøgninger', ved at man opretter en afregning, hvori alle relevante bilag oploades.

I forbindelse med afregning af dagpenge ved rejser, eller løn ved eget arbejde, kan disse skabeloner bruges:

 

 

GREENLAND VENTURE
Atuaruk
INNOVATION GREENLAND
Atuaruk
GREENLAND HOLDING
Atuaruk
GREENLAND BUSINESS A/S · Qullilerfik 2, 4. sal · Boks 608 · 3900 Nuuk · Grønland · Tlf: +299 342880 · Email: Info@innovation.gl · GER: 12 65 24 61
;