Isaaffik.gl

 

Forskningsaktiviteterne i Grønland stiger væsentligt i disse år. Dermed stiger også behovet for en række logistiske services, som fx transport til vands, lands og i luften, indkvartering, feltudrustning og -træning, lokalkendskab, naturguidning og sikkerhed, m.m. Dette giver masser af muligheder for små og store grønlandske virksomheder og for mere erhvervsudvikling.

 

ISAAFFIK hjemmesiden er der mulighed for alle små og store virksomheder til at registrere sig og beskrive hvilke services, man tilbyder. Dermed bliver man mere synlig for forskergrupperne og andre mulige kunder. Og det er endda helt gratis!

 

Samtidig kan man på ISAAFFIK hjemmesiden få et samlet overblik over den eksisterende forskningsinfrastruktur og –projekter.

 

ISAAFFIK er et uafhængigt og offentligt forum, der drives af en lang række af Rigsfællesskabets institutioner, inklusive Grønlands Selvstyre, Grønlands Naturinstitut og Grønlands Universitet.

 

Registrer dig selv og din virksomhed allerede i dag. Yderligere information kan fås ved at skrive til info@isaaffik.org 

 

 

GREENLAND VENTURE
Atuaruk
INNOVATION GREENLAND
Atuaruk
GREENLAND HOLDING
Atuaruk
GREENLAND BUSINESS A/S · Qullilerfik 2, 4. sal · Boks 608 · 3900 Nuuk · Grønland · Tlf: +299 342880 · Email: Info@innovation.gl · GER: 12 65 24 61
;