Forskning og innovation

Forskningen i Grønland udgør flere muligheder for erhvervslivets udvikling.

 

Servicering af de mange forskere i landet, er et eksisterende erhvervsområde, hvor der stadig er potentiale for at flere lokale virksomheder kan tilbyde værdifulde services til forskerne indenfor f.eks. logistik, forplejning, transport, overnatning, guidevirksomhed, lokalkendskab, og meget mere. På Isaaffik.gl kan du markedsføre din service overfor forskere.

 

Desuden kan forskningsresultater, danne grundlag for nye virksomheder, som kan løse nogle af de udfordringer der er i samfundet i dag. Det kunne for eksempel være konsulentydelser, sprogteknologi, kultur-turisme, tele-medicin, og meget mere. Forskningsrådet kan hjælpe med din forskning, vi kan hjælpe med din virksomhed.

 

Forskningsbaserede uddannelser (altså universitetsuddannelser) giver de studerende kendskab til den nyeste viden inden for deres felt. At få en studerende ind i en virksomhed, for at deltage i udviklingen af virksomheden eller dens produkter, er en mulighed for at få adgang til denne viden. Du kan søge støtte til udvikling af produkter og processer hos Greenland Business.

 

Selvstyrets Erhvervsfremmeordninger kan også bruges i forbindelse med forskningsbaseret erhvervsudvikling og kommercielisering af forskningsresultater. Kontakt os og få en snak om hvordan vi kan hjælpe dig med at skabe arbejdspladser og omsætning med udgangspunkt i forskningen i Grønland.

 

Una Business Extra er udgivet som beretning fra konferencen om kommercialisering af forskning, nov. 2015, her kan du læse om nogle tidligere erfaringer. Klik her.

GREENLAND VENTURE
Læs mere
INNOVATION GREENLAND
Læs mere
GREENLAND HOLDING
Læs mere
GREENLAND BUSINESS A/S · Qullilerfik 2, 4. sal · Boks 608 · 3900 Nuuk · Grønland · Tlf: +299 342880 · Email: Info@innovation.gl · GER: 12 65 24 61
;