Innovation Greenland

Produktudviklingsstøtte

Produktudviklingsstøtte dækker alle brancher inden for de landbaserede erhverv.

Produktudviklingsstøtte kan bruges til aktiviteter, anskaffelse af produkter og serviceydelser i forbindelse med etablerings- og udviklingsaktiviteter. F.eks. kan man søge om støtte til konceptudvikling, hvor man laver en markedsundersøgelse, prototype af ens produkt, som man tester på. Ved etablering af din virksomhed kan du søge til maskiner, udstyr m.m. Og når du skal til at markedsføre og udvide dine markeder kan du søge om dækning til markedsføringsudgifter. Det betyder, at man kan til en vis grænse faseopdele sit projekt, og på den måde opnå støtte af flere omgange. Men husk, at man først kan begynde på sit projekt efter man har fået godkendt støtte. Aktiviteter eller andre former for udgifter før ansøgning, kan ikke søges støtte til.

Info

Iværksættere, der vil starte med et landbaserede erhverv dette omfatter virksomhed og aktiviteter inden for service, turisme, industri, handel, hotel, IT, oplevelseserhverv med videre. Desuden må formålet ikke være omfattet af andre støtteordninger, f.eks. offentligt støttet uddannelse, fiskeri, landbrug og kultur.
Ansøger skal have oprettet et cvr nummer for at modtage støtte. Her er det vigtigt at personen eller selskabet har adresse i Grønland og er fuldt skattepligtige i Grønland.
Virksomheden skal være privat ejet, med privat menes at kommune eller Selvstyre ikke må eje mere end 49%.
I forbindelse med støttetildeling tages der rimelige hensyn til konkurrerende virksomheder. Innovation Greenland yder ikke støtte til konkurrenceforvridende projekter. Det betyder at i de større byer vil kravene til ansøgningernes kvalitet ofte være større, i form af større krav til innovation i projektet, og muligheden for at udvide markedets størrelse.

Formålet med produktudviklingsstøtten er, at den skal kunne give iværksættere mulighed for at starte større projekter op, og få hjælp til finansiering af de projekter. Projekterne skal være med til at medføre samfundsøkonomiske gevinster i form af f.eks. merproduktion og øgede arbejdspladser.

Produktudviklingsstøtte kan maksimalt udgøre 50 % af de dokumenterede udgifter, og maksimalt 300.000 kr. pr. projekt.

Innovation Greenland og søsterselskabet Greenland Venture har en bevillingsudvalg, som tager stilling til og vurdere de ansøgninger der bliver sendt ind. Afgørelsen bliver truffet på baggrund af administrationsvejledningen og om man følger de krav der står heri.

Disse dokumenter skal du have med i din ansøgning:

Du skal udarbejde en forretningsplan, som forklarer din forretningside og dine fremtidsudsigter for din forretning. Der skal udarbejdes etableringsbudgetter, for at tydeliggøre dit samlede finansieringsbehov til opstart af din forretningside, samt et driftsbudget, som viser om din ide kan give overskud. Vi har brug for banktilsagn eller andet form for egenfinansiering, som dokumenterer, at I kan finansiere 50% af den samlede finansielle behov. Vi har yderligere brug for dokumentation i form af tilbud fra leverandører. Tilbud skal så vidt muligt indhentes fra leverandør i Grønland.

Inden du går i gang med din ansøgning, anbefaler vi, at du går i dialog med din kommunale erhvervskonsulent, da de ville kunne hjælpe dig med din ansøgning.

Efter modtagelse af din ansøgning forventes sagsbehandlingstid på op til 1 måned.

For at få støtten udbetalt skal man udarbejdeafregning samt afrapportering. Dette foregår via vores ansøgningsportal. For at afregne skal man uploade kvitteringer samt betalingsbeviser som f.eks kontoudskrift eller dankortkvittering. Herefter udbetales 50% af de afholdte udgifter.

Scroll til toppen