Innovation Greenland

Mikrolån

Mikrolån er et lån vi udbyder til små iværksættere, som er under opstart. Vores risikovillighed er langt større i forhold til bankerne, derfor giver vi større mulighed for, at en iværksætter kan søge finseriering med mikrolån. Der kan gives et mikrolån til etablering, herunder køb af maskiner, udstyr m.m. Det kan endvidere være til drift f.eks. depositum til erhvervslokaler eller varekøb m.m.

Mikrolån kan også kombineres med et produktudviklingsstøtte. F.eks. kan en ansøger med et projekt med budgetterede udgifter til både driftskapital og udviklingsomkostninger, søge om en kombination af mikrolån og produktudviklingsstøtte.

Driftskapital                     20.000 kr.           🡪 50 % lån = 10.000 kr.

Udviklingsomkostninger 80.000 kr.          🡪 25 % lån + 50 % støtte = 20.000 kr. + 40.000 kr. = 60.000 kr.

Samlet tilsagn bliver således:

40.000 kr. i produktudviklingsstøtte og 30.000 kr. i mikrolån. 70.000 kr. i alt og 70 % af det samlede projektbudget.

Info

Iværksættere, der vil starte med et landbaserede erhverv dette omfatter virksomhed og aktiviteter inden for service, turisme, industri, handel, hotel, IT, oplevelseserhverv med videre. Desuden må formålet ikke være omfattet af andre støtteordninger, f.eks. offentligt støttet uddannelse, fiskeri, landbrug og kultur.
Ansøger skal have oprettet et cvr nummer for at modtage støtte. Her er det vigtigt at personen eller selskabet har adresse i Grønland og er fuldt skattepligtige i Grønland.
Virksomheden skal være privat ejet, med privat menes at kommune eller Selvstyre ikke må eje mere end 49%.
I forbindelse med støttetildeling tages der rimelige hensyn til konkurrerende virksomheder. Innovation Greenland yder ikke støtte til konkurrenceforvridende projekter. Det betyder at i de større byer vil kravene til ansøgningernes kvalitet ofte være større, i form af større krav til innovation i projektet, og muligheden for at udvide markedets størrelse.

Formålet med Mikrolån er at give lettere adgang til finansiering for ”Små iværksættere”.

Der er tre typer af lån, som alle er forudbetalte før projektstart:

Type

Maks beløb

Formål:

Lån til udviklingsomkostninger

 

Maks. 75 % af budgetteret udgift.

 

– etablering og udvidelse

– produktions- og konceptudvikling

– markedsetablering

– projektering

Lån til medfinansiering af erhvervsfremme

maks. 25 % hvis der kombineres med øvrig støtte.

 

Lån til Arbejdskapital

Maks. 50 % af budgetterede udgift.

 

– Arbejdskapital, primært indkøb af varelagre.

Samlet lånebeløb

Maks. 75 % af totalbudget

Min 20.000 kr.

Maks. 100.000 kr.

 

Innovation Greenland og søsterselskabet Greenland Venture har en bevillingsudvalg, som tager stilling til og vurdere de ansøgninger der bliver sendt ind. Afgørelsen bliver truffet på baggrund af administrationsvejledningen og om man følger de krav der står heri.

Disse dokumenter SKAL du medsende:
  • Forretningsplan
  • Etableringbudget, hvor der står hvad du skal bruge pengene til
Disse dokumenter KAN du medsende:
  • Drifts – og likviditetsbudget
  • Banktilsagn
  • Tilbud fra leverandører
I visse tilfælde vil vi bede om nogle af disse dokumenter, hvis de ikke er medsendt.
 

Du skal udarbejde en forretningsplan, som forklarer din forretningside og dine fremtidsudsigter for din forretning. Der skal udarbejdes etableringsbudgetter, for at tydeliggøre dit samlede finansieringsbehov til opstart af din forretningside, samt et driftsbudget, som viser om din ide kan give overskud. Likviditetsbudget udarbejdes for at tydeliggøre dit firmas stand til at betale den løbende strøm af regninger herunder også afdrag på lånet. Vi har brug for banktilsagn eller andet form for egenfinansiering som dokumenterer, at I kan finansiere 50% eller 25% af den samlede finansielle behov. Vi har yderligere brug for dokumentation i form af tilbud fra leverandører. Tilbud skal så vidt muligt indhentes fra leverandør i Grønland.

Inden du går i gang med din ansøgning, anbefaler vi, at du går i dialog med din kommunale erhvervskonsulent, da de ville kunne hjælpe dig med din ansøgning.

Efter modtagelse af din ansøgning forventes sagsbehandlingstid på op til 1 måned.

Da der er tale om et lån, skal der betales afdrag.

Der er tale om et annuitetslån, hvor der betales et fast beløb (ydelse) hver måned (termin).

Løbetiden er fast på 36 måneder, men kan i visse tilfælde forlænges efter aftale.

Førtidig indfrielse eller ekstraordinære afdrag kan ske uden, at der beregnes gebyr, men det berettiger ikke, at gebyrer eller etableringsomkostninger bortfalder.

Tilbagebetalingsforløbet beregnes ved brug af et regneark, hvori sagsbehandleren danner en ydelsesoversigt, og på den måde beregner de fremtidige ydelsers størrelse. Ydelsesforløbet vedlægges i et lånedokument, som i øvrigt redegør for lånets vilkår. Låntager skriver under på lånedokumentet, inden lånebeløbet udbetales.

Scroll til toppen