Innovation Greenland

Klippekort

Klippekort kan kun bruges til professionel konsulentbistand.

Professionel konsulentbistand kan være en autoriseret revisor, som kan hjælpe dig med budgetlægning til din forretningside.

Endvidere kan det være en advokat, som kan hjælpe dig med at stifte et anpartsselskab eller et aktieselskab. Advokaten kan også hjælpe dig med andre juridiske spørgsmål.

Det kan også være en konsulent med speciale indenfor et område du har brug for rådgivning til, f.eks. markedsanalyse mv.

Info

Iværksættere, der vil starte med et landbaserede erhverv dette omfatter virksomhed og aktiviteter inden for service, turisme, industri, handel, hotel, IT, oplevelseserhverv med videre. Desuden må formålet ikke være omfattet af andre støtteordninger, f.eks. offentligt støttet uddannelse, fiskeri, landbrug og kultur.
Ansøger skal have oprettet et cvr nummer for at modtage støtte. Her er det vigtigt at personen eller selskabet har adresse i Grønland og er fuldt skattepligtige i Grønland.
Virksomheden skal være privat ejet, med privat menes at kommune eller Selvstyre ikke må eje mere end 49%.
I forbindelse med støttetildeling tages der rimelige hensyn til konkurrerende virksomheder. Innovation Greenland yder ikke støtte til konkurrenceforvridende projekter. Det betyder at i de større byer vil kravene til ansøgningernes kvalitet ofte være større, i form af større krav til innovation i projektet, og muligheden for at udvide markedets størrelse.

Klippekortet og den professionelle konsulentbistand skal være med til at give dig som iværksætter al de. nødvendig professionel hjælp til opstart af din virksomhed.

Støtten udgør 80% af det samlede tilbud, dog maks. 25.000 kr, hvis der er tale om en konsulent med beskyttet titel, som er f.eks. en revisor eller advokat. Men hvis det f.eks er en markedsføringskonsulent, altså en konsulent uden beskyttet titel, kan der kun støttes med 50% af det samlede tilbud, dog maks. 25.000 kr.

Innovation Greenland og søsterselskabet Greenland Venture har en bevillingsudvalg, som tager stilling til og vurdere de ansøgninger der bliver sendt ind. Afgørelsen bliver truffet på baggrund af administrationsvejledningen og om man følger de krav der står heri.

Disse dokumenter skal du have med i din ansøgning:

  • Forretningsplan
  • Årsopgørelse eller driftsbudget (i forbindelse med oprettelse af Aps eller A/S)
  • Tilbud fra leverandør

Ved indsendelse af ansøgning til klippekortet skal du have en gennemarbejdet forretningsplan, som skal fortælle om hvad du blandt andet ønsker at bruge klippekortet til og hvad din fremtidsudsigter er for din virksomhed. Og hvis du søger klippekort til at få omdannet din virksomhed til et selskab, skal en årsrapport eller et driftsbudget med. Her er det også vigtigt at få et tilbud fra den konsulent du ønsker at bruge klippekortet til, som du også skal have med i din ansøgning.

Inden du går i gang med din ansøgning, anbefaler vi, at du går i dialog med din kommunale erhvervskonsulent, da de ville kunne hjælpe dig med din ansøgning.

Efter modtagelse af din ansøgning forventes sagsbehandlingstid på op til 1 måned.

For at få støtten udbetalt, skal man udarbejde afregning samt afrapportering. Dette foregår via vores ansøgningsportal. For at afregne skal man uploade kvitteringer samt betalingsbeviser som f.eks kontoudskrift eller dankortkvittering. Herefter udbetales 50% eller 80% af de afholdte udgifter, afhængigt af det godkendte beløb af støtten.

Scroll til toppen